Продължете към съдържанието

Важно!!! За родителите на учениците от VІІ клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,
Уведомяваме Ви, че от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране  за приемане в VIII клас само по електронен път.

Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър, по всяко време, без ограничeния. Попълването е през сайта https://infopriem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училище.

Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

Ръководство за кандидатстване онлайн

Информираме Ви, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас