Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

Обща информация

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурс по документи за избор на изпълнители на извънкласни дейности

Заповед за избор на изпълнител на извънкласна дейност

Вътрешни правила

Предварителни обявления

  • All Post
  • предварителни

На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община (приети с решение № 136/06.04.2017 г. на СОС) 8 Средно училище „Васил Левски“ – гр. София обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. ОБЯВА     /     ДОГОВОР

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по зоп

Няма намерени публикации!

Преходни публикации

Няма намерени публикации!