Продължете към съдържанието

иновации

Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление

Училището ни е включено в Списъка на иновативните училища в Република България с Решение № 393 от 22.07.2021 г. на Министерски съвет, обнародвано в ДържавенПрочетете повече »Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление