Продължете към съдържанието

проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в 8. СУ „Васил Левски“ Основната цел на проекта… Прочетете повече »Равен достъп до училищно образование в условията на кризи