Продължете към съдържанието

предварителни

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години.

8. Средно училище „Васил Левски“ – гр. София ОБЯВЯВА Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години. ОБЯВА.  

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 г.

На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските… Прочетете повече »Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 г.