Продължете към съдържанието

Профил на купувача

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години.

8. Средно училище „Васил Левски“ – гр. София ОБЯВЯВА Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години. ОБЯВА.  

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

Заповед Покана Документи Протокол на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферт Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурс… Прочетете повече »Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица