Продължете към съдържанието

ЗОП

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

Заповед Покана Документи Протокол на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферт Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурсПрочетете повече »Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица